Bibliotheek van theologie, prediking, bekeringsgeschiedenis enz.

Deze bibliotheek heeft ten doel het verspreiden van de Heilige Schrift en literatuur van schriftuurlijk-bevindelijke inhoud.

Op deze site kunt u literatuur vinden van schrijvers uit de 17e eeuw tot heden.

De schrijvers zijn afkomstig uit onderscheiden kerkelijke dominaties uit Nederland en andere landen.

Deze website biedt voornamelijk kerkgeschiedenis en bekeringsgeschiedenissen.
Wegens ruimtegebrek is een nieuwe site geopend voor andere onderwerpen: www.theologienet.nl.
Hierop plaatsen we de documenten van de oudvaders, die op deze website stonden met nu weer regelmatig een aantal nieuwe documenten. Graag horen we uw reactie op de nieuwe website via info@westerbeke.nl.

De dokumenten zijn opgeslagen in Rich Text Format (RTF, wat u in iedere tekstverwerker, zoals Word of WordPerfect, kunt inlezen) of Acrobat Reader (PDF). Indien u Acrobat Reader niet heeft ge´nstalleerd,  kan dat gratis via deze link:  Acrobat Reader

Klik voor een keuze tussen downloaden, openen in hetzelfde of een nieuw venster op de links met de rechter muistoets.

 • Bijbel in Statenvertaling.
  • GENESIS-ESTHER    RTF   PDF
  • JOB-MALEACHI    RTF   PDF
  • NIEUW-TESTAMENT    RTF   PDF
  • PSALMBERIJMING    RTF   PDF

 • Nieuw: CHRONOLOGIE VAN DE BIJBEL    RTF   PDF
 • Nieuw: JOODSE CHRONOLOGIE VAN HET OUDE VERBOND    RTF   PDF
 • BAARDWIJK, Gijs.
  Bekeringsgeschiedenis    RTF   PDF

 • BEEK Maria van, Het leven en voorvallen van Maria van Beek    RTF   PDF
  Beschreven door P. Soeteman.

 • BIJL, Willem, Krachtdadige bekering van WILLEM BIJL
  Door hemzelf beschreven.    RTF   PDF

 • CAIRNS Elisabeth, Gedenkschrift van Elisabeth Cairns, door haarzelf beschreven.    RTF   PDF

 • CAPELLE Leen, Enkele brieven.    RTF   PDF

 • CAPELLE Leen, De weg der bekering.    RTF   PDF

 • DRIMMELEN, T. van, Ter nagedachtenis voor mijn geliefde betrekkingen en vrienden.    RTF   PDF

 • Grootvaders jeugd
  Bijzonder avontuur van een Duitse jongen met kapers en een verhaal waarin Ds. Wilh. ß Brakel gebruikt werd tot zijn bekering.    RTF   PDF

 • HENTINCK Vrouw.
  Brief van Vrouw Hentinck te Amsterdam aan een onbekende vriend op Walcheren.    RTF   PDF

 • KLEIJN Pleun, Een overdenking over de toestand van land en kerk
  In een brief aan mijn vrienden.    RTF   PDF

 • KOOISTRA Ebe Rinders, De wonderlijke leiding en bewaring in het vreemdelingenlegioen.    RTF   PDF

 • MEIJER Daniel, De weg die de Heere gehouden heeft
  Leraar Oud-Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel.    RTF   PDF

 • PARMENTIER, Daniël Johannes (1826-1901), Levensbeschrijving    RTF   PDF

 • POTAPPEL Leen, De bekering van Leendert Johannes Potappel.    RTF   PDF

 • RUITER, Grietje de, Het zalig leven en sterven    RTF   PDF

 • SCHUPPEN Grietje van
  De openbaring voor de kerk Gods in Nederland.    RTF   PDF

 • VRIES Grietje de
  Eenvoudig verhaal bevattend de weg die de Heere gehouden heeft.    RTF   PDF

 • DIVERSE DICHTERS.
  Selectie van gedichten over het zieleleven uit de 18e eeuw.    RTF   PDF

 • Verslag en visie over de Gospel-standard congregations in Engeland.
  Visie over de toestand van de Gospel-congregations.Visie over de kerk des Heeren in Nederland.    RTF   PDF

 • Het lijden van Perpétua en Felicitas en anderen; Martelaren van de oude kerk.
  Bewaarde documenten van de christenvervolging.    RTF   PDF

 • Henoch. Enkele hoofdstukken uit het boek Henoch.
  Toelichting over oude Joodse literatuur.    RTF   PDF

 • Vrijdag, Mientje
  Levensschets en twee brieven.    RTF   PDF

 • KERKGESCHIEDENIS VAN BORSSELE
  • Westerbeke, H. Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid.
   Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619. Gedocumenteerd uit notulen.    RTF   PDF
  • Gaveel, Franco.Afscheidspredikatie, 1734.    RTF   PDF
  • Thona Butijn-Melis. Kort overzicht uit het leven van haar ouders, Piet Melis en Keetje de Muynck.    RTF   PDF

 • Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren 1773-1779
  1. 1e deel. Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779, door W. Westerbeke
   2e deel. Waarbij gevoegd enkele hoofdstukken uit Onrust in Zeeland 1775-1779. Opmerkingen over de invloed van de gereformeerde religie in de Republiek tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw.
   Een doctoraalscriptie van Arthur L. Legger te Amsterdam; 1994.    RTF   PDF
  2. Ingelse Lourens.
   Merkwaardige bekeringsgeschiedenis van Louren Ingelse.    RTF   PDF
  3. Korte, Cornelis de
   Ter herinnering. Bekeringsweg en gevangenschap.    RTF   PDF

 • Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw, bestaande uit 10 delen. Complete serie: Gezipte RFT's Gezipte PDF's
  1. DOOR GOD GEROEPEN.
   Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg.
   Nagelaten in zijn brieven en in kerkelijke notulen.
  2. BIJ DE MENSEN VERACHT MAAR BIJ GOD UITVERKOREN.
   Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke.
  3. IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN.
   Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, Molenaar te Meliskerke;
   Door hemzelf beschreven. Volgt t.z.t.
  4. DE BEKERING VAN WILLEM PLEIJTE
   te Zoutelande en een eenvoudige oefening.
   Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande.
   De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen.
  5. DOOR LIJDEN GEHEILIGD.
   Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse; twee oefeningen;
   drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter.
  6. EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN.
   Bijzonderheden uit het leven en de bekering van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg.
  7. GENADE EN EER ONTVANGEN.
   Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere.
   Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel.
  8. DOOR GOD GELIEFD.
   Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven.
   En korte mededelingen uit haar vriendenkring.
  9. DOOR DE TROUWE VERBONDSGOD GELEID.
   Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg.
  10. DOOR DE HEERE AFGEZONDERD
   (vernieuwd 9-8-2004).
   Korte levensschets van: Catharina Barbera Roose-Bollinger; Sara Louisa Hollebrands; Evangelist Jac. Ball, ds. A. Janse, ds. L. Hubregtse, ds. Chr. Van de Woestijne, ds. M. van de Ketterij.
   Levensschets en brieven van Mevr. A. A. Vermerris-Geuze.

   

  Complete serie: Gezipte RFT's Gezipte PDF's

Het is ieder toegestaan de documenten te kopiëren en te distribueren uitgezonderd enkele waarop auteursrecht van kracht is. De documenten mogen niet met commerciële doelen verhandeld worden zonder onze toestemming.

Opmerking: Suggesties of aanvulling van het boekenbestand zijn welkom.
Stuur een E-mail naar Huib Westerbeke westerbeke@wxs.nl

Laatst gewijzigd:

Bezoek ook onze zustersite www.theologienet.nl met Engelse, Schotse en Nederlandse Theologische Geschriften.

Klik op onderstaande hyperlink voor boeken van de volgende auteurs:
J.C. Appelius; J. Barry; J.D. Barth; H. Binning; J.J. Brahe; John Bunyan; Elisabeth Cairns; Christjane Coeland; A. Comrie; J. Durham; Ebenezer en Ralph Erskine; Chr. Evans; Th. v.d. Groe; James Guthrie; Th. Halyburton; A. Hellenbroek; W. Huntington; P. Immens; Joh. v.d. Kemp; Jac. Koelman; H.F. Kohlbrugge; L.G.C. Ledeboer; N.S. van Leeuwarden; J. van Lodensteijn; Chr. Love; R. Macwair; A. Makkenze; M. Meiners; B. Moorrees; L. Myseras; John Owen; J.C. Philpot; S. Rutherford; B. Smytegelt; C.H. Spurgeon; W. Teelinck; G. Udemans; J. Vermeer; James Webster en anderen.
www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/home.html

Voor een groot assortiment Engelstalige lectuur kunt u hieronder klikken:

  jbel, bible, psalm, psalmen, God, Christus, Heilige Geest, Vader, Zoon, Drieeenheid, theologie, theologisch, chronologie, bekering, prediking, puriteinen, kerkvaders, oudvaders, oude schrijvers, dogmatiek, exegese, bevinding, ervaring, schriftuurlijk, schriftuurlijk-bevindelijk, geloof, hoop, liefde, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, roeping, dogma, dogmatiek, heiligmaking, verkiezing, boete, berouw, inkeer, vernedering, ootmoed, verlangen, geloofszekerheid, geloofsbeleving, heilig avondmaal, hemel, hel, Israel, Jodendom, Diaspora, Jerusalem, Juda, terugkeer, reformatie, nadere-reformatie, reveil, afscheiding, hervormd, nederlands hervormde kerk, gereformeerd, gereformeerde-gemeenten, oud gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten nederland, heerlijke kerkstaat, antichrist, toekomstvisie, verwachting, 1000-jarig-Rijk, kerkhistorie, kerkelijk leven, opwekking