Engelse, Schotse en Nederlandse Theologische Geschriften

Inhoudsopgave : Barley Sheaf Header 4802 bytes 374 x 44

De dokumenten zijn opgeslagen in Rich Text Format (RTF, wat u in iedere tekstverwerker, zoals Word of WordPerfect, kunt inlezen) en Acrobat Reader (PDF). Indien u Acrobat Reader niet heeft geÔnstalleerd,  kan dat gratis via deze link:  Acrobat Reader

Ga met uw muis naar een auteur en titel in de door u gewenste boekformaat (RFT of PDF). U zet uw muis boven op het RTF of PDF tekentje. Door met de rechter muisknop te klikken ziet u een kleiner menu, waarin een aantal mogelijkheden staan en u gevraagd wordt of  u het bestand naar uw computer wilt overhalen, en daar opslaan. Klik voor een uitgebreidere uitleg over downloaden op de volgende link:. Instrukties


De boeken die recent zijn toegevoegd worden aangegeven met : NIEUW !!!

Alfabetische Weergave per Auteur 

Stort een vrijwillige gift a.u.b op :

 banknummer : NL41RABO 0333.6227.66 van Stichting Gihonbron te Middelburg.      

Officieel geregistreerd onder K.v.K. nummer 22048606


 
Vrij Zoeken:

Op het WWW Alleen binnen www.theologienet.nl

"Alle rechten voorbehouden. Niets van de preken, documenten en andere gegevens en gegevensbestanden op deze website mogen met het doel om te publiceren worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

N.B. de preken/documenten zijn uniek gewaarmerkt voor herkenning!

Algemeen
 
300 jaar Statenvertaling
 
Aangeenbrug, ds D.L.
 
Adrianus, P.
 
Alexander, Archibald
 
Ambrosius
 
Ambrosius, Isaac
 
Antonidus, Meinardus
 
Appelius, Johannes Conradus
 
Avinck, Theodorus
          Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping  RTF   PDF   
          10 praktikale verhandelingen; Deel 1       RTF   PDF   
          12 praktikale verhandelingen; Deel 2       RTF   PDF
 
Bakhuizen van de Brink, J.N.
Juan de Valdťs, Reformator in Spanje en ItaliŽ. RTF   PDF  NIEUW !!!
 
Barry, James
Een verlevendige hartversterking; voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking. RTF   PDF
Barueth, Johannes
De zuchters in Jeruzalem getekend. Predikatie over EzechiŽl 9:4 RTF   PDF 
 
Barth, ds. J.D.
Bauwhede, D. van der, e.a.
Beek, ds. M. van
 
Bettex, F.
De heldenstrijd der Camisarden; vervolging en strijd der Hugenoten in Frankrijk. RTF   PDF 
 
Beuken, Dr. W.A.M.
Abraham weet van ons niet (Jesaja 63: 16). Inaugurele rede. RTF   PDF
 
Biesma, H.
Maranen, gedoopte Joden. : in Vrede over IsraŽl (1992)  RTF   PDF  
 
Bijlsma, Dr. R.
 
Binning, Hugo
 
Bloot, A
De verzekering van de rechtvaardigmaking.  RTF   PDF 
Bonar, Andrew
De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne en anderen.  RTF   PDF 
Deze uitgave is geplaatst met toestemming van Uitgeverij - Boekhandel Den Hertog (www.hertog.nl) uit Houten, waar de rechten van deze uitgave toe behoren.
 
Bonar, Horatius
Het adres van het Evangelie. Citaat uit een boek van S. Pike, Engels theoloog.   RTF   PDF
          Een Vaderlijke kastijding. preek Hebr. 12:11  RTF   PDF 
 
Boot
Over het verval van de Kerkstaat. vraag en antwoord. RTF   PDF 
  
Bosch, Jakobus
De ware hoop en verwachting ISRAELS; ůf de triomferende waarheid vertoond  in enige samenspraken
gehouden op bijzondere tijden tussen de geleerde heer Rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden
en de koopman Jakobus Bosch in 1873;
Zeldzaam werk over de Joodse en Christelijke religie; RTF   PDF  
 
Boston, Thomas
Bouwmeester, G. ds
 
Bouwman, C.H.
 
Bouwman, Dionysius.
 
Braght, Thieleman Jansz van
 
Brahť, Jan Jacob
 
Brainerd, David
          De bekering en zendingswerk onder de Indianen  RTF   PDF 
Brieven  RTF   PDF 
          Verlangen naar de Heere; predikatie ter gelegenheid van de begrafenis van David Brainerd; door J. Edwards RTF   PDF 
Zie ook bij Jonathan Edwards over Brainerd !!
 
Brakel, Th.G. ŗ
         Trappen van het Geestelijke Leven.   RTF   PDF
 
Brakel, W. ŗ  (zoon van Th.G. ŗ Brakel)
Een Godvruchtige Brief tot Raadgeving en Besturing aan Kinderen in Christus Jezus  RTF   PDF 
De Ware Christen of Oprecht Gelovige in 10 leerredenen RTF   PDF 
 
De Redelijke Godsdienst; Deel 1
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk   1 -   6;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk   7 - 12;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 13 - 18;  RTF   PDF 
          De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 19 - 24;  RTF   PDF
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 25 - 30;  RTF   PDF 
          De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 31 - 36;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 37 - 42;  RTF   PDF 
  
De Redelijke Godsdienst; Deel 2
De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk  1 - 12;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 13 - 24;  RTF   PDF
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 25 - 31;  RTF   PDF 
          De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 32 - 48;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 49 - 60;  RTF   PDF 
 
De Redelijke Godsdienst; Deel 3
De Redelijke Godsdienst. Deel III; Hoofdstuk 1 - 6;  RTF   PDF 
De Redelijke Godsdienst. Deel III; verklaring Openbaring van Johannes. RTF   PDF 
         
Bremmer, dr. R.H.
De geboortegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland; ontstaan van de Ned.Herv.Kerk;  RTF   PDF
 
BrŤs, Guido de
 
Brooks, Thomas
De Hemel op aarde  RTF   PDF  
De zwijgende christen onder de smartelijke roede, Psalm 39:10    RTF   PDF
          Kostbare hulpmiddelen tegen satan's bedriegerijen    RTF   PDF 
De sterfdag van een gelovig, zijn beste dag    RTF   PDF 
 
Brown, John
 
Bruinings, David
De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid; 16 leerredenen    RTF   PDF
          De geloofsroem der vrijgekochten door het bloed van Jezus Christus; zondag 1 en 7 van de Heidelberger Catechismus  RTF  PDF  
Bultema, H.
 
Bunyan, John zie zijn levensbeschrijving John Bunyan Stichting: http://www.debanier.nl/john_bunyan_vervolg.php
De Christenreis naar de eeuwigheid.   RTF   PDF
          De Christinnereis naar de eeuwigheid  RTF   PDF 
          De Heilige Oorlog RTF  PDF  
Verhandeling over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom;  RTF  PDF 
          De Antichrist en zijn val en het doden van de getuigen  RTF   PDF 
Mary Bunyan; de blinde dochter van John Bunyan RTF   PDF 
          De Jeruzalemse zondaar verlost, goed nieuws voor de slechtste mensen;  RTF  PDF  
Het leven en sterven van Mr. Kwaad;  RTF  PDF 
 
Burns, William C. 
Een ernstige roepstem; HebreeŽn 4:7.  RTF   PDF 
 
Buys,C.J.  
IsraŽl's aannemen, het leven uit de doden. Romeinen 11:15.  RTF   PDF
 
Buijs,P.D.J.  
Vrede over IsraŽl  RTF   PDF   
 
Calamy, Edmund
Bevend vanwege de ark Gods. Preken over 1 SamuŽl 4:13 en 2 SamuŽl 24:14  RTF   PDF
 
Calvijn, Johannes
INSTITUTIE; boek 1        RTF   PDF
          INSTITUTIE; boek 2        RTF   PDF  
INSTITUTIE; boek 3        RTF   PDF
          INSTITUTIE; boek 4        RTF   PDF
Verklaring Genesis 1-3. 31 juli 1563 met rede aan Prins Henri, hertog van VendŰme. RTF   PDF
          Commentaren op de zendbrieven van Paulus (TimotheŁs, Titus, Filemon); RTF   PDF 
 
Campbell, K.M.
De antinomiaanse twistpunten van de 17-de eeuw;  4de lezing uit de Westminister Conference in 1974. RTF   PDF
 
Chambon, Joseph
Geschiedenis van een Martelarenkerk;  het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie. RTF   PDF 
 
Chauncy, Isaac
De leer der waarheid; volgens de kleine Westminster catechismus.   RTF   PDF
 
Charnock, Stephen
 • (Met voorrede van dr. Alexander Comrie)
 •  
  Comrie, dr. A.
   
  Cooper, Bill
  De vroegste geschiedenis van Europa.   RTF   PDF  
   
  Costa, Isašc Da
  Voorrede over de onvervulde profetie.   RTF   PDF
            Hagar en IsmaŽl. gedicht   RTF   PDF
   
  Curtenius, P.
  De bekering der Joden. Preek over Rom. 11:25 en 26a.   RTF   PDF
   
  Datema, S. 
  Des mensen vrije wil of Gods vrije genade; Bladzijde uit de strijd tussen  Pelagius en Augustinus.   RTF   PDF
   
  Datheen, Petrus
            Psalmenberijming 150 psalmen. RTF   PDF  
   
  Detmar, D.A.
            Preken op Feestdagen. RTF   PDF  
  Dickson, David and Durham, James
            Kennis der Zaligheid, Westminister Catechismusverklaring. RTF   PDF   
   
  Dijkhuizen, ds A.G. van,
            De gelovige verwachting van DaniŽl op de eeuwige zaligheid; preek over DaniŽl 12:13  RTF   PDF
   
  Doeve, prof. dr J.W.
            Het Palestijns Jodendom tussen 500 voor en 70 na Christus. Van ballingschap tot Agrippa  RTF   PDF   
   
  Dorresteyn, ds. T.
            De openbaring van Christus aan Zijn jongeren. Paaspredikatie over Lukas 24: 13-33  RTF   PDF   
   
  Drelincourt, Charles
            Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal. RTF   PDF  
   
  Duitsch, Christiaan Salomon
            JESCHUGNAT ISRAňL, of IsraŽls verlossingen en eeuwige behoudenis, 1ste deel, PDF (Let op 7 MB !)    
            JESCHUGNAT ISRAňL, of IsraŽls verlossingen en eeuwige behoudenis, 2de deel, PDF  (Let op 11 MB !)
   
            JESCHUGNAT ISRAňL, of IsraŽls verlossingen en eeuwige behoudenis, 3de deel, kort overzicht door dr. Haitsema  RTF   PDF  
            JESCHUGNAT ISRAňL, of IsraŽls verlossingen en eeuwige behoudenis, 3de deel - A, (blz 1 - 227)     PDF  (Let op 10 MB !) 
  JESCHUGNAT ISRAňL, of IsraŽls verlossingen en eeuwige behoudenis, 3de deel - B, (blz 228 - 471) PDF  (Let op 10 MB !)
   
   
  Durham,  James (Jacobus).      Engelse biography
  Alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft; Preek over Matth. 22:4   RTF   PDF 
            De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere.; 7 Preken over Openbaringen 14:13. RTF   PDF
   
  Edwards, Jonathan
  Gods soevereiniteit en rechtvaardigheid verheerlijkt; 2 preken Rom 3:19 en Openb.18:20 RTF   PDF 
  Die God leeft nog; geloofwaardig historisch bericht van het heerlijk werk Gods; RTF   PDF 
  Het werk der verlossing. Toekomstvisie. + de zekere verwachting van het komend Millennium door J.C. Philpot.   RTF   PDF
            De Geschiedenis van het werk der verlossing Deel 1,2,3 en 4  RTF   PDF  
  De Heilige Schrift, de enige regel voor persoonlijke bevinding;
                                                        narede bij David Brainerd's levensbeschrijving (Zie boven bij Brainerd)  RTF   PDF  
  Elikink, Bernardus
            Het werk der overtuiging en beroering te Papendrecht. RTF   PDF 
   
  Erskine, Ebenezer
   
  Erskine, Ralph
   
  De overeenstemming van Gods eigenschappen. Verhandeling over Psalm 85:11.   RTF   PDF
            De pleitgrond van het geloof, de grote bazuin van het Evangelie e.a. RTF   PDF
  Het sterven aan de wet en het leven naar het Evangelie RTF   PDF  
            De zwangere belofte en haar vrucht of de kinderen der belofte voorgebracht en beschreven RTF   PDF 
   
  Evans, Christmas 
  De heerlijkheid van het Evangelie. Preek over 1 TimotheŁs 1:11   RTF   PDF
  De HEMELVAART. Preek over Handelingen 3:21a   RTF   PDF 
   
  Flavel,  John
  Het Beste Werk in de slechtste Tijden. Een verhandeling over Handelingen 21:13  RTF  PDF 
            Goddelijke leiding of de verborgenheid  der voorzienigheid  RTF  PDF 
  De 7 kruiswoorden  RTF  PDF 
            Christus het Rustpunt voor de gelovige, 6 preken  RTF  PDF 
   
  Fleming,  Robert
  SLEUTEL tot de OPENBARING. Predikant te Londen  RTF  PDF 
   
  Flud van Giffen, David
  De nog verwachte heerlijkheid van de Kerk in het laatste der dagen;. Preek over ps. 8:10 met IsraŽl's toekomstverwachting  RTF  PDF    
   
  Focquenbergues, Johannes van
  Verhandeling "Dagwerk", ontleent aan Psalm 119:164;. RTF  PDF   
   
  Fraanje, Ds. J
  Overdenking omtrent geestelijke verlating. + brief aan ds. W.C. Lamain bij vertrek naar Amerika.  RTF   PDF
            Een vermanend woord; oudejaarspredikatie Matth.13:41-43 en predikatie over Micha 7:18; RTF  PDF    
   
  Fransen, Ds. Elias
  De Leeuw uit Juda's stam. Toekomstvisie. Preek over Openbaring 5:5.   RTF   PDF
            Sions weeklacht Preek over Hooglied 1: 7 en 8.  RTF   PDF 
   
  Fruytier, Jacobus
            Salomo's raad aan de jeugd  RTF   PDF 
   
  Gadsby, William
  Jozef gehaat en gezegend. 2 preken (Deut 33:13 en Ps 35:28).  RTF   PDF
   
  Gataker, T
  Verklaring van Huwelijksplichten. Een goede vrouw, een gave Gods, Spreuken 19:14  RTF   PDF 
   
  Gelder, ds. M.J. van
  Het begin van Jezus prediking. Predikatie over MattheŁs 4:17   RTF   PDF
   
  Genderen, Dr. J. van
  Herman Witsius, bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie;   RTF   PDF   NIEUW !!!
   
  Gezelle Meerburg, G.F.
  Levenslessen; Een opwekking om acht te geven op de tekenen der tijden.   RTF  PDF 
   
  Goodwin, Thomas
  Aanhoudend gebed en dankzegging; preek over Efeze 1;15,16  RTF  PDF 
   
  Gosden, J.H.,
  De dag der kleine dingen; 2 preken over Zacharia 4:10.   RTF  PDF 
   
  Gray, Andrew
            Christus boven alles dierbaar. Eerste achttal preken. RTF   PDF
  Christus boven alles nodig. Tweede achttal preken. RTF   PDF 
            De verhoogde CHRISTUS door het geloof aanschouwd; Derde achttal preken. RTF   PDF  
            De gelovige worsteling om CHRISTUS; Vierde achttal preken. RTF   PDF  
            De geestelijke strijd en overwinning van een oprecht Christen. Vijfde achttal preken.  RTF   PDF
  De grootste en dierbare belofte voor de ware Christen. Zesde achttal preken.  RTF   PDF  
  De biddende en waakzame Christen. Zevende achttal preken.  RTF   PDF 
            De vergenoeging en de geloofszekerheid van de Christen Achtste achttal preken  RTF   PDF 
            Een Christen gesterkt in zijn God. Negende achttal preken. RTF   PDF  
            Een Christen in zijn wandel naar de schrift. Tiende achttal preken  RTF   PDF 
  Een diep bedroefde Christen. Elfde achttal preken. RTF   PDF 
            Een Christen rijp gemaakt voor de hemel. Twaalfde achttal preken. RTF   PDF
   
    Groe, Theodorus van der
   
  Groen van Prinsterer, mr. G
   
  Guthrie, William and James
   
   Haemstedius, Adrianus, en Anderen
  HISTORIE DER MARTELAREN, digitaal in zeven delen opgesplitst, maar is dus ťťn boek
            Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben,
            van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655.
    Halyburton, Thomas Schotse godgeleerde van 1674 - 1712 
   
    Hart, Joseph
   
   Hayward, Sir John
   
    Havinga, K
   
    Hellenbroek, Abraham
   
    Herwaarden, Adrianus,
  Door de bliksem getroffen. levensbeschrijving en 4 predikaties.   RTF   PDF
   
    Hoekstra, Dr. T.
   
    Hof, Dr. W.J. op 't
  Visie op Joden in de Nadere Reformatie in het begin van de 17de eeuw.   RTF   PDF
            De Nadere Reformatie in Zeeland, een eerste schets RTF   PDF 
   
    Hofman, ds. M,
  De toebereide troon, Tijdwoord.   RTF   PDF
            De handelingen Gods met Zijn knechten en gunstvolk hier op aarde. 4 preken RTF   PDF
  Verlangen naar de dag. 3 preken   RTF   PDF 
   
    Hog, James e.a,
  Wet en Evangelie: Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719.   RTF   PDF 
   
    Hooker, Thomas
   
    Houten, Frederik, van
  Geestelijk Huwelijksaanzoek. Levensbeschrijving en 3 predikaties over Ps 45:11 en 12.   RTF   PDF
   
    Howe, John (Voornaam puritein)
  De uitstorting van de Heilige Geest. In de heerlijke staat van Christus Kerk, voor het eind der dagen.   RTF   PDF
   
    Huisman, C
   
    Huntington, William
   
  Huyser, W.
  De leer der Zaligheid verklaard. RTF   PDF
   
  Immens, Petrus
  De godvruchtige avondmaalganger. RTF   PDF 
            Zijn levensloop, de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen  RTF   PDF 
   
  Irons, Joseph
  Goddelijke leiding, 7 predikaties. RTF   PDF 
           
   
  Janssen, G.
  Om de Theocratie; 100 jaar strijd om de theocratische gedachte RTF   PDF 
   
  Jong, de Lourens.
  Ontwaak Noordenwind en kom gij Zuidenwind; 6 oefeningen;  RTF   PDF 
   
  Josephus, Flavius
  Historie der Joden, overgenomen van www.computerbijbel.com;  PDF 
   
  Kapff,  Sixt Karl von
   
  Kemp, Johannes van der
   
  Kersten, ds. G.H,
   
  Kievit, I.,
   
  Koelman, Jacobus
   
  Kohlbrugge, Herman Friedrich  Levensbeschrijving en andere informatie
   
  Kurtz, dr. Johan Heinrich
   
  Kuyper, dr. Abraham
   
  Kuypers, Gerardus
   
  Laar, J. van
   
  Lamain, ds.W.C.
   

  "Alle rechten voorbehouden. Niets van de preken, documenten en andere gegevens en gegevensbestanden op deze website mogen met het doel om te publiceren worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

  N.B. de preken/documenten zijn uniek gewaarmerkt voor herkenning!

  Land, van der J.G.,e.a.
            Bijbelse archeologie. (bron: www.bgu.nl)   RTF   PDF
   
  Larkin, George
            De toekomende wereld. Visioenen van hemel en hel; Engels auteur.  RTF   PDF
   
  Ledeboer, ds. L.G.C.
  Enige gedachten over de tien plagen van Egypte  RTF  PDF  
  Brief aan ouderling De Hoop te Oudewater RTF  PDF 
  De kerk met Simson in Delila's schoot  RTF  PDF 
            Brief over de rechtvaardigmaking van een zondaar voor God  RTF  PDF 
   
  Leeuwarden, N.S. van
   
  Levinsohn, Isaac
 • en terechtgebracht door Hem Wiens Naam "WONDERLIJK"is.  RTF  PDF 
 •  
  Ligtenberg, ds. H.
  Christus, de Plant van NAAM.  5 preken + korte levensbeschrijving  RTF   PDF 
   
  Linden, predikant P. van de
   
  Livingstone, John
   
  Lodensteyn, Jodocus van
   
  Love, Christophorus    
  De strijd tussen Vlees en Geest; RTF  PDF 
  Eens Christens onderrichting. prekenserie over 1 Korinthe 30:30,31(+ ook enkele preken van eens Koopmans onderrichting); RTF  PDF
  De alomtegenwoordigheid en alwetenheid Gods. 1ste uitgave "Alle de Theologische Wercken"; RTF  PDF
  Een kroongetuige van Christus  uitgebreide levensbeschrijving, briefwisseling, preken en citaten. RTF  PDF
  De IJverige Christen  predikatie over Lukas 11:28  RTF  PDF 
  Eens Koopmans onderrichting.  5 predikaties over 1 Korinthe 7:30,31  + met korte levensbeschrijving  RTF  PDF 
   
  Lowman, Mozes
  OPENBARING van JOHANNES inleiding  en beknopte inhoud, overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF 
  OPENBARING van JOHANNES hfd 4 - hfd 13, overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF
            OPENBARING van JOHANNES hfd 14 - hfd 22, overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF 
   
  Luteijn, A.ds
   
  Luther, Maarten
   
  Macwair, Robert
  De wekker der leraren, vertaalt in Nederlands door Jacobus Koelman  RTF  PDF  
   
  Manton, Thomas, dr
  De verlossing door Christus; preek over Col 1:14;  RTF  PDF 
  De verzoeking van Christus in de woestijn; 7 preken;  RTF  PDF 
            Het Gebed de HEEREN; verklaard en toegepast in 24 preken;  RTF  PDF
  De verheerlijking van Christus op de berg; 7 preken; RTF  PDF  
   
  Marck, Johannes ŗ
   
   
  Martin, Hugh
  De gebedsworsteling van Christus in Getsťmanť;  RTF  PDF 
   
  M'Cheyne, Robert Murray
  Onze Schuld aan ISRAEL, Preek over Romeinen 1:16 "Eerst de Jood,...  RTF  PDF  
            Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 1, 40 preken  RTF  PDF  
            Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 2, 24 preken en 15 leerredenen RTF  PDF  
   
  Marchie van Voorthuijsen, du, M.
  Salomo's bede bij de ambtsaanvaarding, Intredepredikatie Urk n.a.v. 1 Koningen 3:9a  RTF  PDF 
  Meade, Matthew
  ISRAEL's bekering, nieuw leven in de doodsbeenderen, 5 preken over EzechiŽl 37;  RTF  PDF  
   
  Mees, Gregorius.
  Een vriend in de rouw,  droevig ongeluk op de Maas en geestelijke bedenkingen daarover n.a.v. Jesaja 43:2  RTF   PDF 
   
  Mell, Koenraad
  Het gruwelijk Sodom gestraft, 9 boetpredikatiŽn; RTF   PDF 
  Bazuinen der eeuwigheid; verscheidene leerredenen  RTF  PDF    
  Het huwelijk van Izak met Rebecca Gen 24:5-8. Coenraad Mel was predikant te Hersfeld, Duitsland  RTF   PDF 
            Heerlijk zegelied over de vereniging der godsdiensten en het onuitsprekelijk HALLELUJA van het laatste jubeljaar, 
            Liederen Hamašloth; psalm 133, psalm 134.  RTF   PDF 
  Meijer, DaniŽl  Foto + levensbeschrijving
  De weg welke de Heere gehouden heeft + 4 zelf uitgegeven preken. RTF   PDF 
   
  Meiners, Eduard
   
  Metselaar, Albert
   
  Moorrees, Bernard
   
  Niel, Ferdinand
   
  N.N.  No'men Ne'scio ("ik weet de naam niet")
            De ware liefde  auteur ds. N. de J.  RTF   PDF
  Geloofsbelijdenis van de Waldenzen  RTF   PDF
   
  Nahuys, Petrus
   
  Nettleton, Asahel
   
  Newton, R. Izašk
 • profetische zinnebeeld van de rituelen op de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest
 •  
  Notsutt, William
   
  Olevianus, Gaspar
   
  Oomius, Simon
   
  Owen, dr. John
  Paauwe, J.P. ds.
   
  Padrosa Roca, pater Luis.
   
  Pauli, C.W.H, engels predikant
   
  Pannekoek, Ds. J.
  Liefdevolle aandrang van een herder. 1ste 6-tal predikaties op bijzondere tijden  RTF   PDF 
            Eenvoudige lessen van een nederig dienaar, 2de 6-tal predikaties op bijzondere dagen  RTF   PDF 
   
  Perkins, William
   
  Petri, George Henrik
  De gekruiste JEZUS  RTF   PDF 
   
  Pieneman, ds. C.
  Een Zestal predikaties (Luk.2:10,11; Joh.19:5; Joh.19:19; Joh. 20:26-29; Hand.2:1-4; Luk.17:17) RTF  PDF 
   
  Philpot, J.C.
   
  Poel, Ds. J. van der,
  Rambach, Johan Jacob.   
  De verborgenheid van Christus stilzwijgen; RTF  PDF
            Voorbeeld en Tegenbeeld;  RTF  PDF   
   
  Ravesteyn, Henricus,
   
  Reenen, ds. G. van,
  Na dezen zult gij het verstaan e.a.; 1ste drietal leerredenen.   RTF  PDF  
  De dauw des hemels en de bloei van IsraŽl e.a.; 2de drietal leerredenen.   RTF  PDF
            Een hartroerend hemels gezicht e.a.; 3de drietal leerredenen.   RTF  PDF  
   
  Rehwinkel, Prof. Alfred M.
  De zondvloed; in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie; RTF (5 Mbyte!)  PDF (1 Mbyte!)
   
  Renesse, Lodewijk G. van   
  De heilige voorzienigheid Gods in 't Beleid der huwelijken; RTF  PDF
   
  Renwick, James
  Leven en brieven van James Renwick (o.a. levensbeschrijving door John Howie)  RTF  PDF  
  In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties RTF  PDF 
            In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties door Peden, Cameron, Shields RTF  PDF 
  In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties RTF  PDF 
            In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties RTF  PDF 
   
  Ritmeijer, Leen
  De locatie van de Tempel en het Heilige der Heiligen; RTF  PDF
           
  Romaine, William
  Liefdebetrekking door CHRISTUS; Hooglied 1:4; RTF  PDF
   
  Roodsant, ds. J.J.
  Sion door recht verlost; 8 preken over diverse onderwerpen; RTF  PDF 
            Bethlehem's bornput; preek over 2 SamuŽl 23:15;   RTF  PDF
   
  Rooze-Stouthamer, dr. C
  De doorbraak van de hervorming in Middelburg;  RTF  PDF 
   
  Rotterdam, Arnoldus
            Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 1e Deel artikel 1-15;  RTF  PDF
  Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 2e Deel artikel 16-37;  RTF  PDF 
   
  Rutherford, Samuel
  De verloren zoon; 7 predikaties over Lukas 15: 11-32  RTF  PDF 
  De leer en de eer van Koning JEZUS; 15 predikaties  RTF  PDF 
  De triomferende Christus, 6 predikaties RTF  PDF   
  Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende - deel 1;   RTF  PDF
  Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende - deel 2;   RTF  PDF
  De slapende Christus ontwaakt door de gebeden; Verklaring over Lukas 8:22 vv.   RTF   PDF
            De 362 brieven van Rutherford, deel 1; (brief 1-100)  RTF  PDF
  De 362 brieven van Rutherford, deel 2; (brief 101-200)  RTF  PDF
            De 362 brieven van Rutherford, deel 3; (brief 201-300)  RTF  PDF
  De 362 brieven van Rutherford, deel 4; (brief 301-362)  RTF  PDF
            Brief van Westminister Synode (1644) aan predikanten in Nederland; Koelman vertaalde deze brief en voegde hem toe aan:
            Alle Brieven van Samuel Rutherford, die ook op deze Synode zijn inbreng had gegeven aan de brief. RTF  PDF
  Historie kerk van Schotland tijdens leven van S. Rutherford ca 1600 - 1660  RTF  PDF   
  Ryle, J.C.
  Bidt U?;  RTF  PDF  
            Waarschuwing aan kerken; RTF  PDF  
  Waar zijn uw zonden? RTF  PDF  
   
  Sadler, Paul
   
  Saldenus, Guiljelmus
   
  Schelven, prof.dr. A.A.
 • Zie ook Chronologie van Willem van Oranje  RTF  PDF
 •  
  Schenk, D.J.
   
  Schouten, L
   
  Schorter, Mr.
   
  Schuppen, H.J. van
  Een zondares aan de voeten van JEZUS veroordeeld door Simon, de FarizeeŽr;  RTF  PDF
            Sterven en Leven; 6-tal predikaties + levensbeschrijving;  RTF  PDF 
   
  Shephard, Thomas
  Simonides, Simon
   
  Simons, Menno
   
  Slager, J.W.
  Christus, de ware Vrijstad  RTF   PDF  
   
  Smytegelt, Bernardus
  Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem. Preek over Habakuk 2.   RTF   PDF
            Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 21 preken deel 1.   RTF  PDF
  Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 2.   RTF  PDF
            Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 26 preken deel 3.   RTF   PDF
  Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 4.   RTF   PDF
   
  Spaans, J.
  Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift - 4 predikaties  RTF  PDF 
  Spruyt, Dr. BJ
  Augustinus - de onsterfelijkheid van de wijsheid  RTF  PDF
  Spurgeon, Charles Haddon
  Een ernstige oproep tot bekering, EzechiŽl 18 en 33  RTF  PDF 
  Geheimnisvolle bezoeken; Uit "Totdat Hij komt", toespraken aan de tafel des Heeren.   RTF  PDF 
           Gelijkenissen van de Heiland; verklaard en toegepast in leerredenen.  RTF  PDF 
  Wonderen en gelijkenissen van de Heiland :
  Steenbergen, Th. van
  De Rechtvaardigmaking in de Vierschaar;  RTF   PDF 
  Steenblok, Dr. C
  Gods ontferming over Zijn volk; 3 preken uit de Schat des Woords + 1 Nieuwjaarspreek;  RTF   PDF 
   
  Stoddard, Salomon
  Een Leidsman tot Christus; Besturing hoe men zielen moet leiden.   RTF   PDF 
  De Verzoening. Preek over 1 Joh. 1:7 + korte levensbeschrijving.   RTF   PDF
   
  Struys, C.
  JEZUS weende;  RTF   PDF
   
  Symonds, Joseph
  Thomas
   
  Teelinck, Willem
  EUBULUS, tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente. RTF   PDF 
  De Christelijke Leidsman; Aanwijzend de praktijk van de ware bekering.   RTF   PDF 
            SOLILOQUIUM; Alleenspraak van een zondaar in de wedergeboorte.   RTF   PDF 
  PHILOPATRIS en APRAGMON, of Christelijk Bericht. RTF   PDF
   
  Temmink, Johan
   
  Til, Salomon van 
  Korte en ordentelijke ontleding der ware en Godsvruchtwerkende Godgeleerdheid.   RTF   PDF 
   
  Toplady, August  Foto Toplady
  Van binnen vrees. Preek over 2 Kor. 7:5a en levensschets.   RTF   PDF
   
  Traill, Robert
  Udemans, Godefridus
  Ursinus, Zacharias
  1. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag   1 - Zondag 13  RTF   PDF 
            2. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 14 - Zondag 24  RTF   PDF  
  3. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 25 - Zondag 33  RTF   PDF    
            4. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 34 - Zondag 52  RTF   PDF 
            door G. Bouwmeester: Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus;  RTF  PDF  
  Deze uitgave is geplaatst met toestemming van Uitgeverij - Boekhandel Den Hertog (www.hertog.nl) uit Houten.
  In 2008 is een 5de druk van deze uitgave met bewerking van ds. J. van der Haar uitgegeven, die bij hun te koop is.
   
  Valen, L.J.van
 • strijd en lijden van de Schotse kerk  (1660-1690) voor de Kroonrechten van Christus RTF  PDF 
  • Die aan Zijn naam gedenken; 4 voorbeelden van Schotse vroomheid;  RTF  PDF
  • Een Rijke Oogst; De opwekking in Schotland in 1742RTF  PDF 
  • Gelijk de dauw van Hermon; Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; Dl I;   RTF  PDF 
  • Gelijk de dauw van Hermon; Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; Dl II;  RTF  PDF   
  • Alexander Peden, de profeet van het Covenant;  RTF  PDF 
 • "Alle rechten voorbehouden. Niets van de preken, documenten en andere gegevens en gegevensbestanden op deze website mogen met het doel om te publiceren worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

  N.B. de preken/documenten zijn uniek gewaarmerkt voor herkenning!

  Velde, Abraham van de
   
  Verboom, Prof.dr. W.
   
  Vermeer, Justus
  Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 1 RTF  PDF  
            Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 2 RTF  PDF  
  Het genadeverbond en de inwilliging ervan; (uit verzameling van enige oefeningen)  RTF  PDF  
  1. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag   1 - Zondag   7.  RTF   PDF 
            2. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag   8 - Zondag 14.  RTF   PDF
  3. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 15 - Zondag 21.  RTF   PDF
            4. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 22 - Zondag 27.  RTF   PDF 
  5. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 28 - Zondag 33.  RTF   PDF  
            6. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 34 - Zondag 38.  RTF   PDF  
  7. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 39 - Zondag 44.  RTF   PDF  
            8. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 45 - Zondag 52.  RTF   PDF
   
  Vis, G. 
   
  Vloten, dr. J.van
   
  Voetius, Gisbertus   levensbeschrijving zie: http://www.voetius.nl/model.php?id=2 
   
  Vredenburg, J.
   
  Wall, John
   
  Warburton, John
   
  Watson, Thomas
  Alles is Uwe, de heerlijke voorrechten van Gods kinderen  RTF  PDF 
  Een schilderij van een godvrezend mens; geschilderd met een schriftuurlijk penseel  RTF  PDF  
  De rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste; Spreuken 12:26   RTF  PDF
            De hemel door geweld ingenomen  RTF  PDF  
  De hoofdsom van de praktikale geloofsleer;                         Deel I;    RTF  PDF 
  De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - 10 geboden;    Deel 2  RTF  PDF 
            De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - ellendekennis, geloof en genademiddelen; Deel 3  RTF  PDF 
  De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - gebed des HEEREN; Deel 4  RTF  PDF   
  De Zaligsprekingen, of geestelijke bedenkingen over MattheŁs 5:1-10     RTF   PDF 
  Twee afscheidspreken en levensschets.   RTF   PDF
            5 honingzoete leerredenen, DEEL I  Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hooglied 5 :16. RTF   PDF
  5 honingzoete leerredenen, DEEL II  Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God  te wezen. Psalm 73:28. RTF   PDF 
            5 honingzoete leerredenen, DEEL III  God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. Psalm 46:6. RTF   PDF 
  5 honingzoete leerredenen, DEEL IV  Aan het einde hangt de kroon RTF  PDF  
            5 honingzoete leerredenen, DEEL V  Christus' Tempel op aarde.   RTF  PDF  
  5 honingzoete leerredenen, DEEL VI  Psalmzingt Zijn Naam.   RTF  PDF  
  Een geestelijke hartsterking heerlijk voorrecht dergenen, die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn.. RTF   PDF  
            De leer van de bekering,  RTF   PDF
  Geen lied in de gevangenschap of uitleg over Psalm 137:3-6  RTF  PDF 
   
  Webster, James
  ca. 1658-1720 predikant te Edinburg. Preken en verhandelingen over diverse teksten.   RTF   PDF
   
  Welch, John sr en jr.
            In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties RTF  PDF 
   
  Westerbeke, Jos
  De val van de mens.  RTF   PDF 
            Hagar en IsmaŽl  RTF  PDF

  Westerbeke, Wim

  Serie: Luchtruim, Vogels en Dieren in de Bijbel   
  • Het ruime Hemelrond    RTF   PDF   
  • Vogels in de Bijbel         RTF   PDF  
  • Dieren in de Bijbel         RTF   PDF  
  • Engelen                          RTF   PDF  
   
  Serie: Schriftonderzoek   
  • Bijbelboek ZEFANJA;    PDF
  • Bijbelboek ZACHARIAS, hoofdstukken 12,13 en 14   PDF
   
  Serie: Het genadeverbond
   
  Serie: Joodse oudheden.
  • Deel 1: De HEBREEUWSE taal,  de mooiste van allemaal,
  Onderzoek naar de taal van Adam en van de Heilige Schrift  RTF   PDF
  • Deel 2: GOD sprak HEBREEUWS In den beginne schiep God Ö de ťne taal.
  Taal die God sprak en AbrahamRTF   PDF
  Serie: ONVERVULDE PROFETIE bestaat uit 5 delen:  
  Wielhouwer, ds. J.C.
   In nood, doch gered. predikatie over MattheŁs 8 : 24-27;  RTF   PDF  
   
  Wilson, DaniŽl
   Nationale schuld mbt overtreden van de Dag des HEEREN. RTF   PDF  
   
  Winckler, Johann
   Grondige gedachten van de verlating van Jezus Christus. RTF   PDF 
   
  Woensel, J. van (boekverkoper in de Nes)
   
  Woestijne, Ds. Chr. van de
  De keus van Mozes; 1ste 7-tal preken    RTF   PDF 
            De weg naar Christus; 2ste 7-tal preken  RTF   PDF 
  Een opgerichte Gedenksteen; 3de 7-tal preken   RTF   PDF 
   
  Zehren, Eric
   
  Zijderveld, Ds. G.A.
  De bidstond te Jeruzalem; predikatie uitgesproken 14 oktober 1973 na uitbreken Yom Kippuroorlog    RTF   PDF   
   
  Brieven van predikanten uit de Geref. Gemeenten, geschreven in oorlogstijd  RTF   PDF

  Joodse literatuur.  

  "Alle rechten voorbehouden. Niets van de preken, documenten en andere gegevens en gegevensbestanden op deze website mogen met het doel om te publiceren worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

  N.B. de preken/documenten zijn uniek gewaarmerkt voor herkenning!


  Terug naar de Top van deze Pagina

  Hoofd Pagina
  Indien U zoekt naar......
  Boekenportaal
  Antiquarische theologische boeken I
  Antiquarische theologische boeken II
  [ @ Uw commentaar en aanbevelingen @ ]

  Design © 2007 NEDERLAND