Nieuw op de website:

- Augustinus; Preken voor het liturgisch jaar

- Bremmer; proefschrift over Herman Bavinck

- Brienen; Prediking van de Nadere Reformatie

- Eijkelboom; Ljoeba, zendelinge onder de Nentsen

- Graafland; Van Calvijn tot Comrie

- Joodse literatuur; Hebreeuws-Nederlands woordenboek

- Joodse literatuur; Smeekbeden op sabbat en Grote Verzoendag

- Kourdakov; Vergeef mij, Natasja

- Middelburg; historie en opkomst Hervormde gemeente

- Pohl; Holocaust, massale moorden op Europsee Joden

- Voetius; De praktijk der godzaligheid

- Voetius; De ware Wijsheid

- Wesseling; De Afscheiding van 1834 in Zeeland

- Westerbeke, W.; LOCATIE TEMPEL VAN SALOMO uit Bijbel en Joodse geschriften

- Westerbeke, W.; De sabbat en de dag des Heeren verklaard door diverse theologen


Bestel hier uw boeken van Theologienet

Voor vragen over theologienet:
Mobiel: Willem 06-13 89 33 86
            b.g.g. 06-57 64 40 44
Email: willem.westerbeke@hetnet.nl

Update: 18 mei 2020

De Bijbel
Nederlandse Geloofsbelijdenis

Catechismus
(zie ook het werk van ds. G. Bouwmeester: link)

Bijbelse chronologie (van het Oud en Nieuw Verbond)

De trouwe, Drie-Enige Verbondsgod; de Heilige Geest en Zijn werk.

Overzicht links
Contact